Har fått konsesjon - blir først i regionen med landbasert oppdrett

foto