Lager mil etter mil med skiløyper: – Økonomisk sett går det greit