Nesvik ble imponert over hva man har fått til på tross av et finansieringssystem som holder slike virksomheter tilbake.

-Dersom finansieringssystemet hadde vært slik FrP har forslått i flere år, nemlig at pengene følger pasienten, så hadde Fosen DMS hatt store muligheter til å planlegge å utvide tilbudet sitt ytterligere.

Nesvik fikk god informasjon fra administrasjon og ansatte på Fosen DMS.

-De har fått til svært mye, både innen telemedisin, og samarbeid mellom forsvaret og den sivile helsetjenesten. Dette må man sørge for å ta vare og videreutvikle.

-Samhandlingsreformen til Bjarne Håkon Hanssen blir spennende, men jeg tror ikke han tenker i helt riktig retning. Fosen DMS må få betalt for hver pasient de behandler, og for hver tjeneste de utfører. Det kan ikke være sånn at videre drift på Fosen DMS er prisgitt velvillige kommuner og Helseforetak. Man må få en langsiktighet og forutsigbarhet i driften.

Harald Nesvik. Foto: Sigrun H. Overland