I forrige uke ble det kjent at Statens pensjonskasse manglet penger til utbetaling av kompensasjon til skadde veteraner. Den nye regjeringen lovet å ta fatt i saken raskt. Allerede fredag ble det en avklaring.

– Det er svært viktig for meg at skadde veteraner får det de har krav på, når de har krav på det. Denne saken kom på mitt bord dagen etter at regjeringen overtok, og jeg tok tak i den med en gang, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen besluttet fredag at forsvarsbudsjettet kan overskrides med inntil 254 millioner kroner, som er det behovet Statens pensjonskasse anslår.