Rissa kommune har for øyeblikket den høyeste ledigheten i Sør-Trøndelag. Ved utgangen av juli var tallet 228 helt ledige, som er 145 flere enn samme tid i fjor. Den gang hadde man 83 helt ledige. Økningen skyldes i hovedsak oppsigelsene ved NorYards Fosen. I vår ble det klart at verftet måtte si opp over 50 ansatte, samt permittere om lag 170. I tillegg berøres flere underleverandører av situasjonen ved verftet. Lederen ved NAV Rissa forventer i så måte flere henvendelser etter ferien.

Oppsøke

– Mange av de nye ledige kommer fra tidligere Bergen Group Fosen, nå NorYards. I tillegg har man fire-fem underleverandører som har mistet arbeid, på grunn av situasjonen ved verftet. Flere ansatte gikk ut i ferie etter at de ble permitterte. Jeg forventer at de vil oppsøke oss etter ferien. Det betyr at antall ledige i Rissa etter alt å dømme vil øke mer, sier Andre Sagmo ved NAV Rissa. Verken ordfører eller varaordfører har fredag vært tilgjengelig for kommentar.

Ledigheten i Rissa var ved månedsskiftet på 6,9 prosent. På fylkesbasis følger deretter Malvik med 3,1 prosent.

Lavest

Åfjord har på sin side lavest ledighet i fylket, med 1,2 prosent helt ledige. Dette er fem færre ledige enn ved utgangen av juli 2013. Deretter følger Tydal og Snillfjord, med henholdsvis 1,5 og 1,6 prosent ledighet. På Fosen har ellers Ørland en ledighet på 2,4 prosent. Dette er en nedgang på 14 prosent fra samme tid i fjor. Bjugn har 2,2 prosent helt ledige, som er en nedgang på 11 prosent fra i fjor. Roan og Osen ligger på henholdsvis 2,3 og 2,6 prosent. For Roan sin del er nedgangen på 25 færre ledige fra juli i fjor, som er en nedgang på 68 prosent. Osen har økt med 50 prosent. Sistnevnte har fire flere helt ledige enn samme tid i fjor.

Fornøyd

Roans varaordfører er godt fornøyd med de nye tallene fra NAV.

- 25 færre ledige betyr svært mye for Roan kommune. Dette dreier seg i første rekke om situasjonen ved Kråkøy Slakteri. Det er godt at bedrifter som sliter kommer seg opp igjen. Først og fremst for enkeltmenneskene sin del, men også for bygda og kommunen. Tallene fra NAV angår hele lokalmiljøet. Nedgangen fra i fjor er positiv på alle måter, sier Randi B. Andersen (Sp).

I hele Sør-Trøndelag var det ved månedsskiftet 4.477 helt ledige. Ifølge NAV tilsvarer dette 2,7 prosent av arbeidsstyrken. NAVs avdelingsdirektør i Sør-Trøndelag sier man generelt forventer en viss økning om sommeren.

Høyere

– Ledigheten øker vanligvis noe i sommermånedene, sammenlignet med resten av året. Dette er også tilfelle i år, men nivået på ledigheten er noe høyere enn i fjor. Så langt i år er ledigheten cirka 12 prosent høyere enn i fjor. Dette ser vi også i stillingstilgangen, som har gått ned med cirka ni prosent. Ledigheten er likevel lav. Det er litt tidlig å si om endringene skyldes et trendskifte i økonomien, sier Bernt Asle Arntsen i en pressemelding. Ledigheten på landsbases er for øvrig på tre prosent.

Stor økning

Så langt i år har NAV Sør-Trøndelag registrert drøyt 8.800 nye stillinger. På samme tid i fjor var antallet nesten 10.000 stillinger. Flere store yrkesgrupper opplever nedgang i stillingstilgangen. Nedgangen blant meglere og konsulenter er på 25 prosent, mens den for ingeniører og IKT-fag er på 24 prosent. Innen bygg- og anleggsfag er nedgangen på 18 prosent.

– Nedgangen i nye stillinger i de to sistnevnte yrkesgruppene har gitt en relativt stor økning i ledigheten innen bygg- og anleggsbransjen. Det gjelder også for ingeniører og IKT-fag, konstaterer Bernt Asle Arntsen i NAV Sør-Trøndelag.

Verken ordfører eller varaordfører i Rissa eller Roan har fredag vært tilgjengelig for kommentar.