Rådmannens innstilling med en såkalt villighetserklæring om én kommune på Fosen, ble vedtatt med 16 ja-stemmer og 5 stemmer imot. Det var Senterpartiets representanter som stemte nei.

Det var i forkant av behandlingen ventet at kommunestyret skulle gå inn for én Fosen-kommune. Sogneprest Kristian Kjenes innledet møtet med å synge "Jo mere vi er sammen" samt "La oss leve" mens han akkompagnerte på ukulele. Kommunestyret var med på allsangen.

- Jeg stemmer ja fordi jeg tror én kommune er det beste for Fosen. Jeg tror oppgavene til kommunene i fremtiden blir såpass krevende at det vil bli nødvendig å være større. Dessuten tror jeg det er viktig å være stor i forhold til resten av Trøndelag. Vi får noen store kommuner rundt oss, sier Aps Bjørn Arne Hosen (Ap).

Her synger sogneprest Kristian Kjenes "Jo mere vi er sammen" i kommunestyret. Foto: Alexander Killingberg

Status Fosen

Kommunestyret i Osen sa tidligere onsdag nei til å bli med i én felles Fosen-kommune. Torsdag skal Bjugn, Ørland, Roan, Rissa og Leksvik (Indre Fosen) behandle saken. Det forventes et ja-flertall i Bjugn, mens det i de andre kommunene trolig vil bli nei. I Indre Fosen kan det muligens komme et vedtak hvor det signaliseres at politikerne er positive til én Fosen-kommune en gang i fremtida, men at man trenger mer tid på prosessen.

Vil ha tvang

Det er nå to realistiske utganger av kommunereformen på Fosen. Enten blir det fire kommuner, eller så blir hele regionen én kommune. Dersom kun to av sju kommunestyrer på Fosen sier ja til én kommune, tror ikke Aps Hosen at Stortinget vedtar tvangssammenslåing.

- Jeg tror ikke regjeringen gjør det. Jeg håper ikke det. Det blir feil, mener han.

Ivar Refsnes i Åfjord Høyre håper Stortinget slår sammen Fosen selv om fem av sju Fosen-kommuner sier nei.

Kommunestyrerepresentantene i samtaler før møtet. Foto: Alexander Killingberg

- Når de allerede skal bruke tvang på Ørland og Bjugn, kan de like godt bruke det på hele Fosen. Om ikke vi blir slått sammen nå, kommer vi til å diskutere det samme de neste fem-ti årene. De fleste tror vi blir én kommune til slutt uansett. Jeg ser ingen grunn til å vente, sier han.

Senterpartiet stemmer som ventet mot én Fosen-kommune. Tone Bårdli sier hun er komfortabel med fire kommuner på Fosen: Åfjord-Roan, Rissa-Leksvik, Ørland-Bjugn og Osen. Hun tror ikke regjeringen med støtte fra Venstre tvangssammenslår Fosen i Stortinget 8. juni.