- Av de ni prøvene var det fem som var positive i bjørnespesifikk analyse. Alle disse viser hannbjørnen «NT137». Dette er det samme individet som ble påvist i forrige hastesak, sier Ida Fløystad, avdelingsingeniør ved NIBIO Svanhovd.

Utslag på et individ

Gjennom den første DNA-prøven kunne NIBIO slå fast at to bjørner var på det samme kadaveret i Leksvik tidlig i juli. Videre testing har identifisert hannbjørnen «NT137», som tidligere befant seg i Ådalen i Snåsa kommune i juli 2017. De ni siste testene ga også utslag på dette individet.

NIBIO antar at den andre bjørnen er hannbjørnen «W12-128/HE133», som første gang ble registrert i Dalarna i Sverige i 2012, før den ble registrert i Hedmark hvert år mellom 2013 og 2017.  Denne bjørnen har de ikke kunnet identifisere ved hjelp av de siste hårprøvene som ble sendt.

Fornøyd med resultatene

Selv om de gjerne skulle hatt flere svar gjennom DNA-prøvene, er Tore Solli i Indre Fosen kommune fornøyd med utfallet av prøvene.

- De viktigste svarene har vi fått. Vi har fått vite at det dreier seg om to bjørner, og at det sannsynligvis er to hannbjørner. For de som håndterer fellingstillatelse og lisensjakt vil jeg tro det var viktig at det ikke var noen hunnbjørner her. Da ville de fått en langt mer utfordrende oppgave, sier han.

Det vil ikke bli sendt noen flere hasteprøver på dette tidspunkt, ifølge Solli. De vil fortsette å samle inn biologiske spor i form av hår og ekskrementer, men disse vil i utgangspunktet bli tatt vare på og sendt til ordinær testing til vinteren.