Disse kommunene vil vokse mest fram til 2040

Ørland kommune vil oppleve størst i vekst fram til 2040, selv uten å medregne utbyggingen av kampflybasen som vil gi rundt 600 nye arbeidsplasser. Foto: Snorre Berg