For 1. kvartal i år var det legemeldte sykefraværet for kvinnerpå 8,1 prosent og 4,2 prosent for menn. Kvinners sykefravær økte med 4,2prosent, mens det for menn økte med 0,2 prosent i Sør-Trøndelag, melder NAV.

Blant fosenkommunene hadde Roan størst legemeldt sykefravær med7,5 prosent. Deretter fulgte Bjugn med 7,3 prosent, Ørland med 6,5 prosent ogOsen med 6,3 prosent. Lavest sykefravær hadde Åfjord og Rissa med henholdsvis4,8 og 5,2 prosent.

Gjennomsnittstallet for Sør-Trøndelag ligger på 6,0 prosent, ogdet er 0,1 prosent over landsgjennomsnittet.