Brannvesenet på Stadsbygd rykket ut til det som viste seg å værefalsk alarm. Litt for hard steking på kjøkkenet førte til at alarmen bleutløst.

Brannvesenet har en del unødige utrykninger til institusjoner ogeldreboliger på grunn av for sterk røykutvikling på kjøkken.