Fylkesveg 14 er stengt ved Hellfjordåsen i Roan etter at et steinrassperret vegen i sjutida i kveld. Det oppstod ingen skader verken på biler ellerpersoner da raset gikk, men over 500 personer i Roan er nå uten vegforbindelse.Det finnes ingen omkjøringsmuligheter.

Rådmann Michael Momyr er på rasstedet og koordinerer arbeidet medå få folk heim sjøvegen.

- Jeg er glad for at vi nå har fått sikret vegen på begge siderav rasstedet og at ingen er skadd. Det er det viktigste for oss nå. Nå har vi fåtttak i rutebåten «Bjørnør» som skal frakte folk fra kaiapå Sumstad og ut til Roan. Vi arbeider også med å få til en ordning med båtskyssfor folk som skal på arbeid i morgen og som er avhengig av denne vegen,sierMomyr.

Geolog er nå på vei til rasstedet for å vurdere situasjonen  før oppryddingsarbeidet kan ta til.

- Etter det jeg kan bedømme så er ikke selve vegbanen ødelagt. Deter bare stein som har rast ned på vegen. Dette er en utsatt plass, og det hargått ras her tidligere. Det som har skjedd i kveld viser hva vi har å slite medog hvor sårbare vi er, sier Michael Momyr.