Rissa kommune har bevilget to millioner kroner i år, og to millioner kroner neste år for å utrede mulighetene for vannforsyning til Hermstad.

-Vi har sett på ulike løsninger, opplyste sjef på teknisk etat, Ivar Asbjørn Fallmyr, i siste formannskapsmøte.

-For dyrt

To vannverk kan være aktuelle som leverandører, Rissa vannverk og Stadsbygd vannverk.

-Ingen av de to vannverkene ønsker å bygge ut. De mener kostnadene blir for store, men de kan eventuelt ta over vannforsyningen i ettertid dersom Rissa kommune legger rørene, opplyste Fallmyr.

-Kommunalt ansvar

-Vann er noe kommunen bør ha ansvaret for. Det handler blant annet om brannsikkerhet. Det er positivt at vi som kommune bidrar med vann til Markabygda også. Men, vi må vite hvilke konsekvenser det får i form av vannavgift blant annet, sa Per Kr. Skjærvik (Ap).

Randi Sollie Denstad (Sp) påpekte at det er flere som satser friskt på landbruket i dette området også.

Gjennomgang

-Jeg kunne tenkt meg at vi tar en gjennomgang for å få til et mer rettferdig system når det gjelder vann. Vi betaler ulikt ut fra hvilket vannverk vi hører til, avsluttet varaordfører Anita Nesset Kristiansen (H) som for øvrig fungerte som ordfører i Ove Vollans (H) fravær på dette møtet.