Bergen Group opplyser at de selger sine 30 prosent i NorYards. Det opplyser selskapet i en børsmelding. Saken ble først omtalt i Adresseavisen. Det utenlandske selskapet Calexco, med ukrainske eiere, har som kjent eid 70 prosent av aksjene siden i vår.

Konsernsjef Asle Solheim i Bergen Group er fornøyd med salget av de gjenværende aksjene i NorYards AS. Prisen ligger på cirka 25 millioner kroner.

Tiltak

– Bergen Group har de siste kvartalene iverksatt flere ulike tiltak for å redusere konsernets engasjement knyttet til skipsbygging. Nå velger vi å selge de resterende aksjene i NorYards AS på et tidligere tidspunkt en opprinnelig planlagt. Samtidig vil vi i denne uken levere det avanserte offshorefartøyet "North Sea Atlantic" som er det siste nybyggingsprosjektet i regi av Bergen Group. Dermed kan vi nå helt og full konsentrere oss om konsernets fremtidige vekstområder knyttet til offshore og maritim relatert servicevirksomhet, sier konsernsjef Asle Solheim i meldingen.

Dedikert

Konsernsjef Johannes D. Neteland i NorYards AS er fornøyd med avtalen som innebærer at Calexco blir eneeier av NorYards AS.