Harald Kristian Johnsen jobber med skogtakst og er mye ute. Han forteller at soppsesongen så vidt er i gang på den andre siden av fjorden.

- Det er bare en fjord i mellom

Hvis ting observeres på Fosen, så stemmer det veldig godt overens med observasjonene i Trondheim og motsatt, forklarer Harald.

- Vi skal huske at det er bare en fjord i mellom. Og ikke noe stort Dovrefjell med granskog på ene siden av fjellet og furuskog på den andre siden av fjellet. Da blir det verre, sier Johnsen.

- Det er lite matsopp på gang, denne er foreløpig på vent. De som drar ut for å plukke matsopp i dag, vil nok bli skuffet, forklarer han.

Johnsen var i helga ute for å se hvordan det ligger an. Han forklarer at de gode matsoppene var hundre prosent fraværende på helgas tur.

- Kantarellen er vel av de gode matsoppene som vokser senest, som trenger lengst voksetid. Så ut i fra det jeg så i helga blir det ikke noe særlig kantarellfangst før tidligst mot midten av august. Da popper for eksempel matriskene og steinsoppene på betydelig kortere tid, informerer Harald.

SETT DENNE? - Ikke la barna berøre denne soppen

Har nok fukt, vil ha varme

Harald har en god nyhet til de som plukker sopp til farging av garn og annet.

- Denne sesongen er absolutt i gang. En av de få soppene som fruktifiserer av et visst omfang der ute akkurat nå er rødskivekanelslørsopp, en utmerket fargesopp, forklarer han.

Det vokser mer sopp i de yngre skogene og de som ligger sørvendt, ifølge Harald.

- Det er rikelig med fukt i de trondhjemske skogene. Soppen har nok fukt, alt tyder på at soppen nå vil ha varme og sol. Da smeller det i skogene, tror Harald.

- Vi har langt fra noe eldorado

Edel Humstad i Stadsbygd er soppsakkyndig på Fosen. Hun har gjort observasjoner av kantareller, men det er foreløpig dårlig stilt med disse, forklarer hun.

- Mine observasjoner av kantareller så langt i år er ganske så laber. Jeg fant de første bitte små kantarellene 10. juli og de har praktisk talt ikke vokst siden da, sier hun.

På søndag sjekket Edel fem av sine kantarellsteder, og på kun to av dem fantes det ørsmå kantareller.

- Vi har langt fra noe eldorado slik som de har sør i landet for tiden. Utover det, så opplever jeg det som at sesongen er laber rent generelt også. Det finnes enkeltsopper av ulike slag litt hist og her, men ingen mengder av noe som helst foreløpig, sier Edel.

Nå håper hun at den antatte varmebølgen som skal komme i neste uke kan gjøre at tilstandene endrer seg.

- Jeg håper at det tar litt mer løst når, eller hvis den meldte varmebølgen slår til i neste uke, sier Humstad.