For knapt et år siden startet arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel opp i Leksvik. Seks arbeidsgrupper har arbeidet med å utforme mål, strategier og tiltak for de ulike samfunnsområdene. Gruppene har bestått av politikere og ansatte i kommuneadministrasjonen.

Det har vært arrangert flere folkemøter hvor kommuneplanen har vært en del av agendaen. På disse møtene har kommunens innbyggere kommet med forslag og innspill til planen, og mange av disse er blitt innlemmet i planforslaget.

Prosjektleder for arbeidet har vært Sissel Grimsrud.

Høringsperioden for planforslaget er fra 20. juli til 1. oktober.