Torsdag innføres de nye restriksjonene på laksefisket i Midt-Norge. De tilsier at all hunnfisk skal settes ut i elvene. I tillegg kan fiskesesongene bli forkortet med to uker. Elvene som har sesongslutt 31. august kan få fiskestopp 16. august, mens elver med sesongslutt 15. august kan få fiskestopp 1. august. Dette kan for øvrig avgjøres lokalt, etter midtsesongevalueringa.

Miljødirektoratets vedtak skyldes generelt dårlig innsig av laks til Trondheimsfjorden og Nordmøre. Elveeierlag på Fosen er skeptiske til planene. Markfisket laks svelger gjerne kroken, noe som kan gi utfordringer med tanke på human gjenutsetting. Samtidig ønsker man ikke å utelukke en stor gruppe laksefiskere, ved å forby bruken av mark. Fagrådet for Stordalselva og Nordalselva er blant dem som er skeptiske til restriksjonene.

Spente

- Vi tar de nye restriksjonene til etterretning. Samtidig er vi spente på hvordan dette blir i praksis. Vi håper fiskerne bruker sunn fornuft, og ikke setter ut skadet laks. En fisk med for eksempel kroken i gjellene må avlives, selv om den er hunnfisk, sier Per Ivar Markanes i fagrådet. Han sier en mulighet kunne vært å forby markfisket, med tanke på de nye restriksjonene. Det gjøres derimot ikke, da fagrådet ikke ønsker å utestenge en stor gruppe fiskere.

Kiloslaks

Markanes påpeker også utfordringen med å kjønnsbestemme den minste smålaksen. På Fosen er det som kjent mye laks i overkant av kiloet.

- Kiloslaksen er gjerne vanskelig å bestemme kjønnet på. Det gir også utfordringer med tanke på restriksjonene. Vi minner om at reglene tilsier at hvis fiskeren er i tvil om kjønnet på laksen, skal fisken settes ut, avslutter Per Ivar Markanes.