Det nye huset på Karlestranda Vest i Botngård skiller seg ikke ut fra naboboligene på utsiden, men byggeprosessen har vært en annen. Nybygget er nemlig et passivhus, og et pilotprosjekt utarbeidet av Nordbohus Systembygg AS og Sintef Forskningsbygg.

– Kort fortalt så er et passivhus en bolig som bruker lite energi, noe som fører til mindre forbruk og bedre komfort, dessuten er det så tett at det kunne blitt brukt som båt, forteller Odd Petter Rønning i Nordbohus Systembygg AS, som har vært ansvarlig for prosjektet.

Ikke for passive beboere

Huset har tykkere isolasjon i tak, vegger, gulv, vinduer og dører enn vanlige hus, og bedre tetthet, slik at huset holder på varmen. Men passivhus betyr ikke at man som beboer kan være passiv selv. For at det skal spares energi, er det viktig at huset brukes fornuftig. Da kan man spare mellom 6000 til 8000 kilowattimer i året.

– Huset gir deg muligheten til å spare energi, men huseier må selv passe på å holde forbruket nede, sier Rønning.

Mye fordommer

2011 ble det lansert en norsk standard for passivhus, som mest sannsynlig vil bli vedtatt i 2015. Da vil alle hus bli bygd etter samme modell, og det er dette Nordbohus Systembygg AS nå forbereder seg på, selv om bruken av passivhus har blitt sterkt debattert de siste årene.

Professor i bygningsmaterialer ved NTNU i Trondheim, Tore Kvande, mener kritikken mot passivhusene kun er basert på fordommer.

– Det finnes mange myter, som at passivhusene er for tette, slik at det blir fuktskader og fryktelig varmt der inne. Dette er helt ubegrunnet, de er ikke annerledes enn hvilke som helst andre hus, sier han.

Forskningsprosjekt

Snart skal passivhuset i Botngård selges, og kjøper vil da få mulighet til å bo i et forskningsprosjekt, utformet som en lekker, nybygd enebolig med havutsikt. Sintef skal nemlig kontinuerlig måle energiforbruket, slik at de vet helt konkret hvor mye energi som spares inn, og på hva.

Men du må punge ut mer for et passivhus enn for en ordinær bolig. Prisen vil ligge på ca. 400 000 kroner mer de vanlige husene, forteller markedssjef i Nordbohus AS, Stian Moursund.