Nå ber rådmannen politikerne om fullmakt til å kjøpe Røymyrveien 25 i Botngård, et hybelhus eid av firmaet Butler as.

- Det er et bygg vi leier, men som vi nå ønsker å kjøpe, sier flyktningkoordinator Kristin Skilleås.

- Det er en kjensgjerning at det over lang sikt er billigere å eie enn å leie, argumenterer rådmann Tor Langvold i saksforslaget som politikerne skal ta stilling i et formannskapsmøte torsdag 21.august.

Røymyrveien 25 rommer fem hybler og en leilighet. I tillegg disponerer kommunen to leiligheter i en Nav-bolig i Furuveien, samt en bolig i Hjalmar Botngårdsvei 8. Til sammen blir dette fem hybler, samt fire leiligheter/boliger.

- Vi har dermed nok boliger til de seks-åtte flyktningene som kommer i september, sier Skilleås.

Ikke nok boliger

Men det er langt fra nok til å ta imot alle. Bjugn har nemlig sagt ja til å ta imot 15 flyktninger i år, ti til neste år og ti i 2016. I tillegg har Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) bedt om at kommunen høyner fra 10 til 15 personer neste år. Det er en søknad politikerne skal ta stilling til senere i år.

I tillegg til å kjøpe Røymyrveien 25, har rådmannen flere andre forslag for å bosette flyktningene:

Han ber politikerne om fullmakt til å forberede bygging av fire-fem leiligheter på avsatt tomt øverst i Røymyrveien. Da vurderer rådmannen det slik at denne «bydelen» i Botngård har bosatt et stort nok antall flyktninger.

Rådmannen ber også om fullmakt til å bygge en boligblokk på kommunal tomt i Elgfaret ved å sanere to gamle tomannsboliger.

Han ønsker også å fortette området Rådyrveien-Skogveien/Sentrumsveien med sikte på å bygge boliger/leiligheter.

Rådmannen ber også politikerne om fullmakt til å tegne nødvendig antall opsjoner på kjøp av leiligheter på Seter og på Karlestrand.

Investering

I forrige uke skrev Fosna-Folket om at samtlige 40 flyktninger bosatt i Bjugn på tidlig 2000-tall, forlot kommunen etter kort tid.

- Er det vanlig å sette i gang så storstilt bygging for det som kan bli et relativt kortsiktig flyktningprosjekt?

- Det er mangel på kommunale boliger, så dette blir uansett en langsiktig investering, sier flyktningkoordinator Kristin Skilleås.