Vest for Fosenhalvøya har forskere fra Havforskningsinstituttet telt havertunger på Froan i oktober i år.

Forskerne dro ut fra Brekstad i Ørland, og fant 77 stykker. Det er en nedgang på 60 prosent fra 2007. For syv år siden ble det telt 189 unger.

Siden begynnelsen på 2000-tallet har antallet gått gradvis nedover, også i Leka i Nord-Trøndelag og på Helgelandskysten.

Mulig bifangst

- Det er meget bekymringsfullt. Bestanden har gått dramatisk ned, sier Kjell Tormod Nilssen ved Havforskningsinstuttet til Fosna-Folket.

- Hvis utviklingen fortsetter vil bestanden forsvinne i dette området, sier han.

Forskeren mistenker at nedgangen i bestanden kan skyldes at ungene ender opp som bifangst ved garnfiske, særlig garn som blir brukt ved breiflabbfiske.

- Det er et etisk problem at garnfiske utilsiktet dreper andre arter, sier Nilssen.

Nilssen forteller at instituttet vil gjøre undersøkelser for å finne årsaken til nedgangen i antallet selunger i tiden fremover.

- Færre småfisk

Styreleder i Fiskarlaget Midt-Norge, Gunnar Johansen, sier at de ikke er kjent med at sel i garn har vært et stort problem her i distriktet.

Han har selv jobbet med breiflabbfiske fra 2008 til november i fjor.

- Det har forekommet en og annen nise i garnene, men heller ikke det er et stort problem. Forskere må nok lete etter andre årsaker til nedgang i selbestanden. Jeg tror heller det kan skyldes at det er blitt færre småfisk de senere årene, sier Johansen.

Les også: Kobber skal DNA-testes

Kan få følger for jaktkvoter

Den kraftige nedgangen i bestanden kan få konsekvenser for jaktkvoter i området. I forvaltningsplanen for havert står det at det ikke bør jaktes på bestander som er blitt så kraftig redusert.

Bestanden av havert har blitt kartlagt av Havforskningsinstituttet siden 1979. I årene 1979 til 2001 lå ungeproduksjonen til havert på 250 i gjennomsnitt.