31. mars avsluttet årets kvotejakt på gaupe. Ei gaupe av en kvote på fem dyr ble felt. Gaupa ble skutt ved Tømmerdal i Leksvik kommune.– Noe av grunnen til at det kun ble felt ett dyr må ses i sammenheng med at gaupebestanden på Fosen har minket de siste årene, sa Inge Hafstad hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.– Mindre god jakt

Kjell Vidar Seljevoll, rådgiver i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, forteller at det blir åpnet for kvotejakt på Fosen også i 2015. 12. november blir kvotejakta vedtatt.– Vi hadde en mindre god jakt i vinter på Fosen, sier han.Seljevoll mener det skylder minkende bestand og dårlige snøforhold til å drive sporjakt.Ikke aktuelt med flere