Møtene vil bli avholdt på henholdsvis Brandsfjord skole 29. mai og Sør-Roan skole 30. mai.

100.000 fra Riksantikvaren

Det er arbeidsgruppa for kulturminneplanen som inviterer innbyggerne til å komme med innspill til det arbeidet som pågår. Gruppa består av Trygve Rullestad, Unni Wiik, Paul Arne Sørgård og Kari Helmersen. Rullestad og Wiik er begge oppnevnt av Roan kommunestyre, mens Sørgård og Helmersen representerer administrasjonen i Roan kommune.

Riksantikvaren har bidratt med 100.000 kroner for at planen skal bli realisert. Kommunestyret vedtok før jul at det skal lages en slik plan. Målet er å fatte et vedtak på en plan til høsten.

Kystkultur, landbruk og samisk

I innledningen til planprogrammet står blant annet følgende å lese:

«Roan kommune har vært egen kommune siden 1892. Tidligere var kommunen en del av Bjørnør herred, Roan var på mange måter hovedsoknet med sete for prest og lensmann. Roan kirke var hovedkirka, i 1702 stod den store steinkirka ferdig.

Roan kommune er en liten kystkommune og kulturminnene er preget av kystkultur og landbruk. I tillegg finnes enkelte samiske kulturminner. Kommunen har ingen plan for registering og forvaltning av de kulturminnene som finnes. Det er ønskelig at eksisterende kulturminner registreres og tas vare på for framtida.»