- Vi har fått en ny kjempefin skole. Nå ønsker vi å ta den i bruk 17. mai, sier Kristin Kårli Hjelmen og Janne Berit Haukdal i årets 17.mai-komité.

Tilbake til skolen

For mange år siden foregikk feiringen på gamle Åsly skole før den ble flyttet opp til Rissahallen. Nå ønsker komiteen at man skal tilbake til skolen igjen.

- Vi har lyst til å gå litt tilbake til det gamle. Bruke klasserommene slik vi gjorde før. I tillegg har tilbakemeldingene på lydkvaliteten i Bojersalen vært veldig gode, så vi gleder oss til å bruke den på underholdningen.

Komiteen diskuterte i første omgang om de skulle bruke både Rissahallen og skolen, det vil si Bojersalen, men kom fram til at de nå har mulighet til å gjøre en stor endring, og ble enige om det.

Tar i bruk klasserommene

Matserveringen blir i klasserommene, og alle rommene tas i bruk.

- Det er sikkert mange elever som ønsker å vise fram klasserommene sine i den nye skolen til både foreldre og besteforeldre.

Planen er å kjøre underholdningen fra scenen i Bojersalen to ganger slik at alle som ønsker å se den, får plass.

Høytidligheten

- Vi har lyst til å få tilbake litt av høytidligheten ved 17. mai. Med Bojersalen får vi en mye bedre lyd på det som foregår fra scenen, sier Hjelmen og Haukdal.

Finn Yngvar Benestad skal være hovedtaler i år. Russetalen skal russepresident Frida Vollan og visepresident Johan Raudberget Langsæter stå for.

Appellen blir på skolegården, ikke på rådhusplassen som tidligere, og de to 9.klassingene Maiken Sunde og Sigurd Sve er ansvarlige for den.

Ny togrute

Hele skoleområdet ved nyskolen tas i bruk, og i tillegg til leikeapparatene som står der, blir det arrangert leiker som vanlig 17. mai.

Det blir også litt endringer på ruten 17. mai-toget skal gå.

Starten blir i skolegården, ikke på rådhusplassen. Toget vil så marsjere ned til sentrum, gjennom Rådhusveien og forbi Strømmen borettslag før det går opp igjen via Rissa helsetun og til skolen.

- Vi vil oppfordre lag og foreninger som har lyst til å gå under egen fane om å ta kontakt, sier Kristin Kårlig Hjelmen som leder årets 17. mai-komité.