Av nord-trønderkommunens 3485 innbyggere har 604 av dem utdanning på universitets- eller høgskolenivå, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kompetansearbeidsplasser

Tallet slår sammen antall innbyggere med universitetsutdannelse under fire år, og antall innbyggere med universitetsutdannelse over fire år.

For Leksvik utgjør 604 innbyggere cirka 17,3 prosent. Dermed troner Leksvik på topp med størst andel høyt utdannede innbyggere av alle kommunene på Fosen.

Bjørn Damhaug i Fosen Innovasjon tror det er særlig to forhold som gjør at Leksvik kommer godt ut.

- Det ene er sammensetninga av næringslivet og industrien. Det er kompetansearbeidsplasser i Leksvik, sier han.

Sterkere fagmiljø

- I tillegg tror jeg det handler om nærheten til utdanningsinstitusjonene. De som vil ta høyere utdanning kan fint bo hjemme, samtidig som at de har en framtidig arbeidsplass i kommunen. Der studentene må flytte hjemmefra er det nok vanskeligere å få dem hjem igjen, sier Damhaug.

Damhaug peker også på at flere høyt utdannede mennesker samlet gir sterke fagmiljøer.

- Det er også viktig at det er tilgang på den kompetansen som næringslivet etterspør, sier han.

Lavest andel i Roan

I Ørland har 895 av kommunens 5278 innbyggere utdannelse fra universitet eller høgskole. Det gir en andel på om lag 16,9 prosent.

Deretter følger Rissa, der 16,3 prosent (1084 innbyggere), har høyere utdanning. I nabokommunen Bjugn er andelen på 15,4 prosent.

Kommunene med lavest andel høyt utdannede innbyggere er Åfjord, Osen og Roan, med henholdsvis 14,7 prosent, 14,4 prosent og 12,7 prosent andel innbyggere som har gått på universitet eller høgskole.