Det er låg hyppighet på brann i tunneler av, ifølge Uthus. Sjefen for Fosen Brann- og redningstjeneste vil ikke overdimensjonere dette med brannsikkerheten. Snart vil etaten få ansvar for minimum tre nye tunneler.

Ny prosjekter

Tidligere i år ble den nye vegen mellom Åfjord og Stoksund, fylkesveg 723, godkjent. På denne traséen vil det komme to tunneler. De blir på 770 og 625 meter. Denne uka kom nyheten om at fylkestinget godkjenner tunnel mellom Garten på fastlandet i Ørland og øya Storfosna i samme kommune. Denne blir på om lag 3,8 kilometer. I tillegg kan det komme enda flere tunnelmeter i Roan.

Forebyggende

Når det gjelder brannberedskapen, er denne tatt med i beregningene når tunnelene bygges. Det er normer for hvilke sikkerhetskrav som skal legges inn.

Nye tunneler med spesielle krav til beredskap er ikke det eneste nye brannmannskapet må forholde seg til i forhold til det de skal læres opp til. I deler av Fosen har brannetaten fått ansvar for å fungere som en førstelinjes medisinsk beredskap. Dette er noe mannskapet ifølge brannsjefen har taklet på en utmerket måte, og han er ikke i tvil om at de også kommer til å leve opp til publikums forventninger når det gjeler tunnelene.