- Jeg er sikkert like spent som deg på hva kommunene kommer frem til. Om kommunene ønsker å slå seg sammen bidrar vi gjerne til å se på hvordan vi kan få det til på best mulig måte, sier leder av Kommunalkomiteen på Stortinget Helge André Njåstad (Frp).

Flere fremtredende kommunepolitikere forskjellige steder på Fosen har sagt at man ikke vet hva det betyr om man vedtar rådmennenes villighetserklæring om å danne Fosen kommune fra 2022.

Lederen av Kommunalkomiteen på Stortinget har dette å si om forventningene fra Fosen.

Arbeidsgiveravgift

Seks av rådmennene har jobbet fram en felles villighetserklæring om Fosen kommune som de innstiller til kommunestyrene i alle Fosen-kommunene unntatt i Osen.

Der har de kommet frem til fem punkter med forventninger til Staten og fylkeskommunen som forutsetninger eller forbehold for å si ja til en felles kommune fra 1. januar 2022.

- «Arbeidsgiveravgift som Osen, Roan og Åfjord», skriver rådmennene som den første av disse forventningene til Staten.

- Arbeidsgiveravgift er en komplisert sak som må innom ESA (kontrollorganet for EØS-avtalen, red anm.). Det kan ikke staten bestemme alene. Man kan beholde arbeidsgiveravgiften som en overgangsordning. Arbeidsgiveravgiften bestemmes i Brussel. Fosen må ha forventninger og ambisjoner om å bli en slagkraftig region som er attraktive for arbeidsgiver å etablere seg i, sier Njåstad.

Ansvar for næringsutvikling

Videre forventer Fosen-kommunene i den foreslåtte villighetserklæringen at man skal få «Anledning til å drive forsøk med nærmere angitte oppgaver, herunder helhetsansvar for lokal og regional næringsutvikling og innovasjon inkl. distriktspolitiske virkemidler.»

- Forsøk er vi åpne for. Vi liker kommuner som utfordrer Staten og fylkene. En sterk Fosen kommune vil være en fin plass for å prøve ut nye ordninger. Det er en region i utvikling og som et felles bo- or arbeidsmarked vil dette være en spennende plass, sier lederen av kommunalkomiteen.

Fjordkryssinger

Det tredje punktet på lista er en forventing om å få resurser til å binde sammen den nye kommunen med bro over Stjørnfjorden, og kryssing av Trondheimsfjorden, dersom Fosen skal bli en kommune.

- Som del av bevilgningene til kommuner som skal slå seg sammen får man litt midler til infrastruktur i egen kommune. Når det gjelder kryssing av Trondheimsfjorden er det allerede ordninger der men får inntil 40-års fergeerstatningspenger med bro. For bro over Stjørnforden der det ikke går ferge i dag, er man i konkurranse med andre veiprosjekter, sier stortingsrepresentanten for Fremskrittspartiet.

Statlige arbeidsplasser

Rådmennene for seks av kommunene på Fosen skriver kort og greit at det er en forventing til Staten med «Statlige arbeidsplasser til Fosen.»

Njåstad sier det kanskje ikke er noen region som har fått flere statlige arbeidsplasser den siste tiden med kampflybasen.

- De arbeidsplassene man har fått vi kunne ha store ringvirkninger langt frem i tid. Fosen har fått mye, sier lederen av Kommunalkomiteen.

Innovasjonssenter

Siste på listen over fem forventinger til Staten og fylkeskommunen, skriver rådmennene i villighetserklæringen om Fosen kommune at man forventer «Midler til forsterkning av felles utviklingskompetanse; innovasjonssenter på Fosen.»

- Kommunene får ekstra gulerøtter og ressurser om de velger å slå seg sammen. Om alle går sammen genererer man tilskudd som man fritt kan benytte på de prosjektene man vil, sier Njåstad.

Forholder seg til forbeholdene

Mange vil lese forventningene til Staten og fylkeskommunene som forbehold for å gå inn for en sammenslåing til Fosen kommune fra 2022 slik rådmennene i seks av sju Fosen-kommuner tilrår.

- Hvor vesentlig er innholdet i villighetserklæringen? Vil dere forholde dere til forbeholdene, spør Fosna-Folket.

- Ja, men det er spesielt å liste opp ultimatum. Man kan ikke ha forventninger om at Staten innfrir alt. Vi skal absolutt ha en dialog videre om det er en vilje på Fosen for å danne en felles kommune, sier Njåstad.

Vurderer ekstra tid

Geir Vinsand i NIVI-analyse, selskapet som har jobbet frem rapporten rådmennenes kommunemodell bygger på, har kalt prosessen om Fosen kommune for en «finale i kommunereform».

Fra rapporten ble offentliggjort 20. april til kommunene gjør sine vedtak i de sju kommunestyrene 10. 11. mai er kort tid. Det har blant annet ikke vært tid til å gjennomføre folkeavstemninger.

Flere av partigrupperingene og ordførere har signalisert at de kommer til å legge frem egne vedtaksforslag som er annerledes enn rådmennenes.

Njåstad utelukker ikke at det kan bli aktuelt å gi mer tid til prosessen på Fosen, men sier at det avhenger av hva kommunestyrene faktisk vedtar denne uken.

- Vi må vurdere vedtakene når vi ser dem. Det har vært en egen runde på Fosen, og jeg kan ikke forskuttere prosessen videre før vi får se vedtakene kommunene gjør, sier Njåstad.

Spent

Njåstad sier det selvfølgelig er avgjørende for kommunefremtiden på Fosen hva som blir vedtatt onsdag og torsdag.

- Jeg følger litt med på kommunestyremøter på nett. Jeg får se hva tiden strekker til denne uka. Man kan ikke se bort fra at jeg følger møtene som overføres på nett, sier en spent leder av Stortingets Kommunalkomite, Helge André Njåstad.