Fosen Naturvernforening har klaget på vedtaket kommunen har gjort, og fått medhold hos fylkesmannen.

Stort tiltak

- Hvis kommunestyret fortsatt vil ha utbygging, skjer det ikke noen endringer i vedtaket som er gjort, opplyser plansjef Siri Vannebo.

- Fylkesmannen tar ikke stilling til selve bygget, men har konkludert med at tiltaket er så stort at det utløser reguleringsplikt. Fylkesmannen mener kommunen ikke har vurdert nok om det kan gis dispensasjon, opplyser Vannebo.

- Mangler bare formaliteter

Leder i Hovedutvalget for landbruk, teknisk og miljø, Rune Schei (H) sier Rema 1000 tomta er utrolig godt regulert allerede.

- Denne klagen fra naturvernforeninga gikk til juridisk avdeling på fylket, ikke fagavdelingen. Så selv om reguleringen er ferdig omtrent ned til minste detalj, og mye mer detaljregulert enn for de andre store byggene som har kommet opp de siste årene som skole, blålysbygg og barnehage, mangler det noen formaliteter som gjør at vi nå må kjøre den som reguleringsplan på nytt, opplyser Schei.

- Kan starte forbelastning

Han anslår at prosessen vil ta sju-åtte måneder.

- Det er ulike høringsfrister som tar tid, opplyser han. Han påpeker imidlertid at utbygger har lov til å forbelaste tomta.

- Det er ikke sikkert denne klagen vil føre til så mye utsettelse på utbyggingen, mener han og påpeker at også kommunen vil ha dette i orden så raskt som mulig, blant annet i forhold til trafikksikkerheten for bussene rundt skolen.

Vil ikke kommentere

Utbygger av den planlagte Rema 1000 butikken, Geir Dahle, ønsker ikke å uttale seg om den nye utsettelsen.