Det ble sterke reaksjoner da arbeidsgrupper i landets tolv politidistriktene i oktober gikk inn for å kutte hele 163 av dagens 340 lensmannskontor og politistasjoner. Etter en høringsrunde foreslår politimesterne nå å beholde totalt 32 av de tidligere foreslåtte nedlagte tjenestestedene, skriver Kommunal Rapport.

Blant annet skal Nes i Akershus og Nittedal ikke legges ned, slik først foreslått. I tillegg opprettes det nye tjenestesteder på flyplassene Værnes (Trondheim), Flesland (Bergen) og Sola (Stavanger), samt på grensestasjonen Magnormoen ved Eidskog i Hedmark, skriver Politiforum.

Totalt antall kutt er imidlertid fortsatt for høyt i forhold til Stortingets minsteantall på 210 tjenestesteder. Med politimestrenes påplussinger vil totalantallet ende på 208 tjenestesteder.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård har tidligere fastslått overfor NTB at dersom ikke politimestrene justerte opp antallet i sine anbefalinger tilstrekkelig, vil han gripe inn.

Politidirektoratet vil offentliggjøre sin beslutning om antall og lokalisering 15. januar. (©NTB)