Ministrene Erik Solheim og Trond Giske stod for åpningen. Det skjedde i en gammel lokstall på Marienborg i Trondheim. Der kom også Fosen-fyrene i fokus.

Vel 300 personer – politikere, kulturarbeidere og ildsjeler – var til stede, og fikk en forsmak på tiltak og tilbud i Kulturminneåret. Norges Kulturvernforbund er hovedansvarlig for alle nasjonale tiltak. Et av målene til Kulturvernforbundet er å lage kulturminneløyper, i virkeligheten og på Internett. Under åpningen ble det vist glimt fra ei av løypene som er under utvikling i Trøndelag og på Internett, nemlig løypa ”Fyr til fyr i Fosen”

Sjøløypa ”Fyr til fyr i Fosen” er Norsk Fyrhistorisk Forenings hovedprosjekt for Kulturminneåret. Løypa, som er 280 nautiske mil lang, omfatter 18 fyr, 1 tåke¬klokke, 3 lykter og 1 varde i gamle Fosen len. Løypa går i ei sløyfe gjennom alle kystkommunene i Sør-Trøndelag, og dessuten innom Flatanger kommune i Nord-Trøndelag (med fyrene Villa og Ellingråsa).

Med sjøløypa fra fyr til fyr i kystkommunene i Trøndelag håper Norsk Fyrhistorisk Forening å lokke båtfolk ut på tur på kysten. Løypa egner seg godt til familieferie i båt. De sjøfarende kan bruke så lang tid som de selv vil, og få med seg en fiskefestival eller Titrandagene eller 100-årsfeiringen av Sula fyr på kjøpet om det passer slik. Eller en liggedag i havn her og der. Og vil en bruke flere år på å finne de 22 sjømerkene i løypa, er det også greit.

Løypa er under oppbygging på Internett. På nettsidene til Kulturminneåret kan en følge utviklingen fra uke til uke. Norsk Fyrhistorisk Forening har også plan om å lage en informasjonsfolder og et rutehefte som skal være klart i god tid før sommerferien. Og et klippekort, for den som vil hente seg et diplom når alle stedene er besett. Kravet til klipp er at en skal ha oppsøkt området og sett sjømerket, med egne øyne. Det kreves ikke besøk på land, av sikkerhetsmessige grunner.

Kjeungskjær fyr. Foto: Snorre Berg