Fraktebåten Vågsfell fikk i 2011 støtte fra Riksantikvaren i arbeidet for å sikre den for framtida. Tre fartøy i Sør-Trøndelag fikk støtte dette året, - Epo (100.000), Hansteen (210.000), Hermes (80.000) og Vågsfjell (150.000), tilsammen 440 000 kroner. I år fikk  Epo (100 000), Hansteen (100 000), Vita I(100 000), Vågsfjell (200 000) totalt 500 000 kroner.

Fraktefartøyet "Vågsfjell" ble innkjøpt i mai 2010, i den hensikt å bevare fartøyet som et flytende kulturminne. I august tok "Vågsfjell" inn vann i maskinrommet, og sank delvis ved kai i Dåfjorden, der den lå i opplag i påvente av slep ned til Trøndelag.Vågsfjell ble bygget hos Cochran & Sons i 1924 som sildedriver, den gang med navnet"A.Rose". I 1940 ble den rekvirert av den britiske marine, og fikk i perioden 1940-45 navnene "HMS A.Rose", "HMS Siesta", og "HMS Adelphi". I 1946 ble den solgt til Åkrehamn og fikk navnet "Nyborg".

- De historiske fartøyene er viktige for kystnasjonen Norge. Noen av skipene er i dårlig stand, og tilskuddene skal gå til å vedlikeholde fartøyene slik at de kan være i aktiv bruk på sjøen. Norge er en stolt kystnasjon og disse skipene er en viktig del av vår maritime historie. Jo fler av disse skipene som er i aktiv bruk på sjøen, jo bedre kan vi få formidlet denne historien for stadig nye generasjoner. sier riksantikvar Jørn Holme om fartøyvernet.

Riksantikvaren skriver på sin nettside at det er særlig to forhold som er viktige hvis et farøy skal få tilskudd. Det ene er fartøyets kulturhistoriske relevans for norsk maritim virksomhet. Det andre er fartøyets fysiske tilstand og graden av autentisitet. Riksantikvaren vurderer også realismen i prosjektene og lokalt engasjement, og legger vekt på å få en rimelig geografisk fordeling av ressursene.

Her kan du se en prøvetur og høre lyden av en god gammeldags dieselmotor. De som står bak videoen skriver at dette er et klipp fra en liten, høyst uoffisiell teknisk prøvetur med "Vågsfjell" tur-retur Frengen-Råkvåg.