Anbefaler nytt tilbud: Værnes seiler opp som mulig konkurrent til etablering på Fosen