Vil etablere rundt 15 nye hyttetomter: - Fritidsformål er sjelden en så viktig samfunnsinteresse at jordvernet bør vike