Leverte varsel mot Tom Myrvold: Kommunens advokat mener ordføreren opptrådte uheldig

Ørland-ordfører Tom Myrvold i mai 2019. Foto: Ina Marie Holseth