-Vi føler at vi har blitt holdt for narr etter at vi har brukt tid på dette tilbudet, sier de som står bak Fosen Boligbyggelag AS. Lokalene etter barnevernsenteret i Botngård ble for noen uker siden lagt ut for salg, etter at institusjonen ble nedlagt i vår. Bjugn kommune eier bygningsmassen og leide ut fasilitetene til fylket. I utlysningsteksten står det at Bjugn kommune vil vurdere alle tilbud på fritt grunnlag, samtidig med at det påpekes at bygningsmassen må brukes til boligformål. I rådmannens vurdering poengteres det at eiendommen ligger i et etablert boligområde, og at det derfor ikke har vært ønskelig å endre den “klausulen” ved salg av eiendommen.

Les mer i vår pdf-utgave eller i vår papiravis.

SAKSBEHANDLINGSFEIL: De fem som er involvert i Fosen Boligbyggelag AS mener at Bjugn kommune har gjort en klar saksbehandlingsfeil. Fra venstre: Dag Tyrhaug, Geir Håvard Lund, Kjell Lund, Roger Rognes og Per Ulriksen.