Torvald Stoltenberg sammen med Arne Jakobsen, leder av Bjugn Røde Kors Hjelpekorps.