Om lag 100 000 kroner har flyruta Ørland Gardermoen gått med underskudd det siste året. Årsaken er at interne regler i Forsvaret gjør at deres ansatte ikke får dekt reiser med Air Norway. Derfor har rundt 1300 reisende falt bort. Forsvarets ansatte har utgjort omkring en tredel av passasjerene. Svingninger i valutakursen har i tillegg ført til økte kostnader. Mens danskekrona for noen år siden tilsvarte 108 norske, betaler en nå 119 kroner. Imidlertid har ruta fått et stadig større tilsig av nye kunder.

-Jeg har fått mange tilbakemeldinger med ønske om at flyruta skal bestå, sier Grøntvedt. Han mener det er tverrpolitisk enighet i Ørland om at tilbudet bør opprettholdes.

Kortbanenettet

I flere år har det vært arbeidet for at flyruta skal tas inn på på det regionale kortbanenettet. Neste gang nettet skal opp til politisk vurdering er i 2012. Grøntvedt sier at de arbeider for å finne en løsning fram til da. Fagernes Lufthavn ligger 2,5 timers kjøring fra Oslo. Reisetida landverts er like lang som reisetida mellom Ørland og Værnes. Likevel får de 12,4 millioner året i statlig støtte. Avinors statistikk viser at over dobbelt så mange passasjerer reiste Ørland Gardermoen i 2008 som Fagernes – Oslo. Den forrige regjeringa gikk ifølge Grøntvedt inn for å kutte i støtten til kortbanenettet. Den sittende regjeringa har økt støtten med 90 millioner kroner.

Tre millioner til Ørland - Gardermoen vil ifølge ørlandsordføreren gjøre ruta til den billigste i landet. Han mener støtten ikke vil virke konkurransevridende. Strekninga ikke er betjent av andre selskap. Flyruta er også viktig for utviklingen av reiselivsnæringa i Fosen.

-Flyruta blir viktig for Ørland hovedflystasjon når den blir landets hovedbase, sier Grøntvedt.

POSITIVE SIGNALER fra møtet mandag gir håp om fortsatt draft av flyruta. Fra ventre; konstituert rådmann Arnfinn Brasø, statsekretær Hege Solbakken, ordfører Hallgeir Grøntvedt og Snorre Hvitsand, daglig leder i Air Norway.