- Saken om fylkestilhørighet har jevnlig dukket opp, og spesielt i forbindelse med de siste kommunevalg. I tilegg blir det lett så man sammenligner seg med nabokommuner og fylker når samfunnets midler og goder fordeles, sier Jørn Nordmeland

- I Osen har vi nå bestemt oss for å fullføre diskusjonen, og ta en endelig avklaring i spørsmålet om fylkestilhørighet. Om det blir å være der vi er, eller å bli en del av Nord-Trøndelag vil tiden vise, det viktigste er at vi kan ta et endelig standpunkt så vi slipper å diskutere det i en evighet.

Dette er ikke noe sutter fra Osen kommunes side, og vi har det godt i Sør-Trøndelag, men det er viktig å endelig få lagt denne diskusjonen død, sier ordføreren.

Kommunestyret i Osen har nedsatt en politisk sammensatt gruppe som skal utforme et forslag til handlingsprogram i saken.

- Det er også viktig å få økonomiske utredninger på plass, når det gjelder fylkestilhørigheten, sier Nordmeland.

- Det at Namdalskommunene har ekstra bevilgninger er også noe vi må ta med oss i diskusjonen. De får som kjent "Namdals tillegget", forteller Nordmeland.

Osen kommune skal utover våren og sommeren holde folkemøter for å innlede diskusjonen med folket. Det er mest trolig at spørsmålet om fylkestilhørighet vil bli avgjort på en folkeavstemming i forbindelse med stortingsvalget.

- Det er naturlig om saken vil bli avgjort ved folkeavstemming, og vi håper at Osingene i størst mulig grad skal skape sitt eget standpunkt, avslutter Jørn Nordmeland.

Uavhengig av hva innbyggerne i Osen kommune bestemmer seg for, så er fylkestilhørigheten noe som må avgjøres av fylkeskommuner, og saken må sannsynligvis opp på departementsnivå.

Jørn Nordmeland.