Gatenavnene må endres. Disse navnene vil politikerne ha

foto