Avdekker lite kriminalitet blant Fosen-ungdom. Her er to grunner til at politiet mistenker mørketall

foto