Denne Fosen-bygda opplever medvind fra flere kanter om dagen

foto