- Vi har behov for bedre dekning blant annet i forbindelse med utbyggingen av vindparkene. Vi plasserer imidlertid disse 4G-mastene slik at de også bedrer mobildekningen for folk flest som er i området rundt, sier kommunikasjonsansvarlig for vindkraftutbyggingen i Statkraft Geir Fuglseth.

Bedre dekning

Det er vindkraftutbyggerne Fosen Vind som finansierer utbyggingen, mens Telenor bygger mastene og drifter dem.

Avtalen gjelder utbygging på seks posisjoner; tre rundt Roan, to for Storheia og en på Harbaksfjellet. Posisjonene er hovedsakelig valgt med tanke på dekning i vindparkene, men det er også forsøkt å plassere dem slik at det gir synergier i omkringliggende områder for hus og hytter samt for bilistene på fylkesveiene.

Ny mobilstasjon i Bjugn

På Jøvassheia i Bjugn bygges det i disse dager en flunkende ny mobilstasjon med 4G, denne finansieres av Bjugn kommune, Fylkeskommunen og Telenor. Bjugn kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune går begge inn med 523 000 kroner, mens Telenor går inn med 800 000.

Første mast oppe

I løpet av første halvdel av november vil mobilstasjonene Roan-Vest og Haraheia i Roan og Storheia vindmøllepark i Åfjord bli oppgradert til 4G.

Den første masten er allerede satt opp på Fjøshaugen ved avkjøringen til Tostendalen. Dette vil gi bedre dekning fra Telenor også langs fylkesveien.

- Der er dekningen allerede bedre, forteller kommunikasjonsansvarlig Fuglset.

I avtalen legges det opp til at de øvrige mastene skal settes opp utover i 2017 og 2018 parallelt med fremdriften i utbyggingen på Roan, Storheia og Harbaksfjellet.

Omfattende utbygging

I Roan vil mobilstasjonen Roan-Vest dekke mot Roan, Hanafjellet og Tøssvika, mens mobilstasjonen Haraheia vil gi 4G-dekning til fylkesvei 715 mot Storskardheia, fylkesvei 14 mot Straum og området mellom Stortøssen og Tostenvatnet, står det i en pressemelding.

Mobilstasjonen Storheia vindmøllepark vil gi 4G-dekning til fylkesvei 715 mot Åfjord og sørover mot Fosen, samt vestover mot vindmølleparken, heter det videre i samme melding.

Utbyggingen av nettet har ligget i Fosen Vind sine planer i lang tid.