Ferske folketall: Dette er vinnerne og taperne på Fosen

foto