Fredmoens venner søker om støtte til å utgi «Åfjordskapitlene» av boken «FISH» på norsk og engelsk. Oversettinga til norsk er ferdig, bare litt finpuss mangler.

Boken «FISH» ble utgitt i England i 1926, den er satt sammen av artikler John de Grey, den sjuende lord Walsingham, skrev for «The Badminton Magazine of Sports and Pastimes». Boka handler om lordens reiser og fiskehistorier rundt om i England og Europa, til slutt ender han på Fredmoen; hans «place of peace».

– Vi har fått tilbud på trykking fra et lokalt forlag. Budsjettet inkludert frakt og uforutsette utgifter er på 50 000 kroner. Åfjord Sparebank har støttet utgivelsen med 10 000 kroner. En lokal forretningsdrivende har bidratt med ytterligere 10 000 kroner. Nå håper vi kommunen kan bidra, sier Berdahl.