- Jeg tror ikke en slik operasjon har skjedd på Fosen før, sier byggeleder Olaf Rovik i Statens vegvesen.

To tunneler

Byggingen av den nye fylkesveien fra Ryssdalstoppen til Herfjorden i Åfjord startet i fjor høst. To nye tunneler samt ei spektakulær bru skal stå ferdig til november neste år.

I starten av juli i år var arbeiderne ferdige med å sprenge seg gjennom Herfjordtunnelen. Nå starter arbeidet med Ryssdalstunnelen. Påhugget er klart slik at det bare er å begynne og sprenge hullet gjennom fjellet i retning Ryssdalen.

Bildet viser arbeidet med Herfjordtunnelen tidligere i vår. Foto: Snorre Berg

To enslige tårn

Over det kronglete gaupterrenget i Ryssdalen er ei 145 meter lang bru under bygging. Brua bæres av to brutårn som står nede i dalen. Det høyeste tårnet er 45 meter høyt. Den siste måneden har de to tårnene stått som to skyskrapere nedi Ryssdalen.

- De er godt forankret og står støtt, forsikrer byggeleder Rovik.

De to bruhodene står i dag som to enslige skyskrapere i bunnen av Ryssdalen. Foto: Terje Dybvik

- Farlig arbeid

I løpet av september starter arbeidet med å skyve to 145 meter lange stålbjelker over Ryssdalen. Det er denne operasjonen som er unik i Fosen-sammenheng.

- Hvilken metode som benyttes, kommer an på flere faktorer. Heisekran brukes gjerne der det er mulig å komme til. I Ryssdalen gjør høyden på brua samt avstandene at det blir vanskelig å bruke heisekran, forklarer Rovik.

Dermed må de to stålbjelkene skyves fra Ryssdalstoppen og ut på de to bruhodene i dalen og over til landkaret på den andre siden. Når de gigantiske operasjonene tar til i september vil trafikantene som kjører forbi, ha orkesterplass til det hele. Ifølge Rovik må bilistene påregne noe stenging av dagens fylkesvei akkurat når stålbjelkene skyves ut. Han anslår at det kan bli snakk om halvtimes stenginger.

- Er det noen risiko knyttet til å skyve ut bjelkene?

- Det er risiko knyttet til alt vi holder på med. Vi jobber i høyden og dette er farlig arbeid. Det handler imidlertid om å ha kontroll på risikoen. Vi prøver å regulere trafikken og planlegge godt. Det ligger veldig mange kontroller bak de beregningene som er gjort, påpeker Rovik.

- Ett døgns veistenging

Stålet til stålbjelkene kjøres med lastebil fra Tsjekkia til Ryssdalstoppen i Åfjord.

- Hver bjelke er 20 meter lang og 2 meter høy. På Ryssdalstoppen sveises bjelkene sammen og overflatebehandles, opplyser byggelederen.

Den første stålbjelken fra Tsjekkia skal etter planen ankomme Ryssdalstoppen i dag. Etter at delene er sveiset sammen og de to 145 meter lange bjelkene er skjøvet over til landkaret på den andre siden av dalen, skal veibanen støpes oppå bjelkene. Veibanen skal etter planen i grove trekk være ferdig til jul. I forbindelse med støpearbeidet i høst må bilistene trolig påregne minst ett døgn sammenhengende stenging av dagens fylkesvei som går under nybrua.

De to stålbjelkene skal skyves over bruhodene. Foto: Terje Dybvik

- Det er støpingen mellom de to bruhodene som er mest kritisk. Det foregår rett over dagens fylkesvei. Ett døgns stenging må man regne med. Å stenge veien under mens det pågår støping over ble en rutine etter Rotvoll-ulykken, understreker byggelederen.

To personer omkom da ei bru kollapset i den såkalte Rotvoll-ulykken i Trondheim i mai 2013. Byggeleder Rovik påpeker at det er svært liten sjanse for at noe lignende skal skje i Ryssdalen, men han påpeker at vegvesenet må være på den sikre siden og at veien under brua derfor må stenges.

- Vi koordinerer stengingen med nødetatene. Vi vil også gå ut i forkant med grundig og detaljert informasjon om veistengingen, presiserer byggelederen.