- Det er ikke snakk om å bygge ut mye i dette området. Det er dyrkamark her, og den får man ikke bygge ned. Jeg har fullforståelse for at man prøver å bevare området rundt Austråttborgen. Grensene for området er så store at det blir ekstremt, sier Viktor Skjærseth.

Han står ved en splitter ny enetasjes bolig med utsikt over fjorden og Austråttborgen.

Etter planen skal de flytte inn i bygget i løpet av mars. Veien dit har vært lang.

Tidkrevende

Skjærseth forteller at han har flyttet fra Trondheim for å bo på Ørlandet. Tanten hans eier familiegården og arbeidet med å skille ut to tomter begynte for rundt tre år siden.

- Det har vært en lang prosess for å få bygge slik at huset står det det gjør i dag. Det har vært en del frem og tilbake, og det er ikke kommunen som har gjort at det har tatt tid, forteller Skjærseth.

Riksantikvaren og fylkeskommunen ønsker at vernet i Austråttområdet styrkes. For å ha eierskap til prosessen, er Ørland kommune i gang med arbeidet mot en kommunedelplan for området.

Alternativet er at sentrale myndigheter gjennomfører en verneprosess etter kulturminneloven, der kommunen kun vil være en høringspart.

- Vi har ikke hatt lov til å bygge en andreetasje. Det er kanskje sånt man må finne seg i. Sånne begrensninger finnes mange steder. Vi har spurt om farge på huset og andre forhold og det tar tid å få svar, sier Skjærseth.

- Jeg har lurt på om det er litt sånn at ting tar så lang tid at folk gir opp.

Det gjenstår litt rydding før uteområdet rundt det nye huset er klart. Viktor ønsker han kunne ryddet det lille skogholtet også og plantet en litt mer skikkelig skog i stedet. Foto: Jakob Ellingsen

Småskog

Det står et knippe trær som sperrer siktlinjen mellom selve Austråttborgen og det nye huset nord for fylkesveien.

- Når det er løv på trærne vises ikke huset. Men skogen ser ikke spesielt fin ut. Om jeg hadde fått lov, hadde jeg ryddet og plantet noe som ser mer trivelig ut, både for oss som bor her og de som ser området fra borgen, sier Skjærseth.

- Om du kunne velge helt fritt, hvilken farge hadde huset vært?

- Om jeg fikk velge selv, så hadde kanskje det nye huset vært rødt. Nå blir det ikke så stor forskjell fra hvordan huset ser ut i dag til når det er ferdig, svarer Skjærseth.

- Vi har spurt om tak og andre ting for å ta hensyn så godt som mulig.

Viktor forteler at huset ikke vises fra Austråttborgen når trærne er grønne. Foto: Jakob Ellingsen

Usikkerhet

Skjærseth var til stede på kommunen og fylkesmannens folkemøte om mulige nye regler i slutten av januar.

- Det er uklart for meg hva nye regler kan innebære for de som allerede bor her. Prosessen om å bygge nytt kan bli enda vanskeligere. Det er ikke snakk om å bygge mye her uansett, sier han.

I fremtiden kan det kanskje være aktuelt å bygge en garasje i tilknytning til det nye huset.

- Det kan kanskje være aktuelt i fremtiden. Alt er tungrodd og må gå gjennom systemet. Det er viktig at prosessen blir så grei som mulig for alle, sier Skjærseth.

- Borgen er åpent lite. Ellers er det sjelden lys på den. En ting er de som ser ut fra borgen om sommeren, men det er noe annet for oss som bor her hele året.

- Jeg er spent på hvordan det blir i fremtiden med nye regler. Det har mye å si. Jeg tror jo det blir flott å bo her. Det er derfor vi bygger her nært familien. Vi gleder oss til å flytte inn, sier Viktor Skjærseth.