«Skolejoggen» ble arrangert av lærerne på 1.-7. trinn. Foruten at formålet var trim og trivsel, skulle den enkelte elev betale en liten sum for hver runde de løp. Elevrådet på trinnet har vært veldig ivrig på dette. Ledelsen ved skolen og elevrådet har stått for arrangementet.

Klar for jogging til inntekt for skole i Uganda.

De innsamlede midlene vil i år bli gitt til Venner av Ugandas skoleprosjekt i Uganda, kan inspektør ved barnetrinnet, Kristine Solem fortelle.

- Dette er et arrangement hvor elevene viser solidaritet med barn som lever under litt andre forhold enn det vi gjør. Foreldre og foresatte er positive til skolejoggens formål og bestemmer hvor mye de vil betale for innsatsen barna viser.

Den én kilometer lange runden gikk unna som bare det. I fin stil kom spreke jenter og gutter inn til passering der klasselærer stod og noterte ned navn for å holde kontroll på rundene. Mange hev seg på både runde to og tre. Så ble det etter hvert litt tynnere i rekken.  Beste resultat var åtte runder på en time. Den bragden stod syriske Miran for.

Miran sprang flest runder.

Nesten uanfektet av åtte kilometer med løping kom han smilende i mål.

- En super innsats av alle, konkluderte Kristine.

- Venner av Uganda er takknemlig for all støtte de har fått fra barneskolene i gamle Rissa kommune. Hasselvika og Mælan har også hatt solidaritetsdager der pengene gikk til skoleprosjektet i landsbyen Naluwande i Uganda. Skolen er allerede tatt i bruk av 240 jenter og gutter. Tanken er at skolebygget skal kunne romme opp mot 400 elever.

Skolen i Uganda Foto: privat

- Skolen er et kjærkomment bidrag til trygg skolegang for ungene i distriktet. Tidligere måtte de gå en lang og farefull vei for å få undervisning. Nå slipper de å krysse elva som i regntiden kan ta liv, sier Vigdis Schei som sammen med ektemannen Benjamin har jobbet i fire år med skoleprosjektet i Uganda.

Før helga tok Vigdis turen innom Åsly med en blomsteroppsats som takk for hjelp og engasjement fra skolen og ikke minst elevene.

- Med disse pengene får vi nå ferdigstilt skoleprosjektet. Vi er utrolig takknemlige. Skolen har gjort en enorm innsats, sier Vigdis Schei.

Vigdis Schei og Kristine Solem. Foto: Sigrun Overland

- Utdanning er veien ut av fattigdom, skriver Åge Rønningen, organisasjonens økonomiansvarlige via e-post.  Rønningen har hatt kontroll på at all innkomne midler uavkortet har gått til skolebyggingen. Han er mektig imponert over innsatsen til Åsly-elevene.

- Helt fabelaktig. For et utrolig engasjement!  På vegne av skoleprosjektet sender jeg min hjerteligste takk! Disse pengen kommer godt med i ferdigstillelsen av skolen. Dere er et forbilde!

I påska i år ble skolen åpnet. Foto: privat

- Å bygge en barneskole kan synes som et lite bidrag i den store sammenhengen når man tenker på fattigdom, krig og nød som finnes i verden. Men for noen få vil skolen bety veldig mye. Forhåpentligvis vil kunnskap spre seg som ringer i vatnet, og synergieffekten være med på å bedre forholdene for mange. En god tenketanke som alle elevene ved Åsly og alle andre som har støttet prosjektet, kan ta med seg inni hverdagen, sier Vigdis Schei.

Skolen i Uganda Foto: privat