Statens vegvesen ønsker nattestenging av fylkesvei 710 på grensa mellom Bjugn kommune og Indre Fosen kommune. Stengingen er planlagt i tidsrommet uke 35 til og med uke 37.

Utfordrende terreng

Ved nattestenging stenges veien fra klokken 23.00 til 05.00 i ukedager.

Det bygges cirka 1 kilometer ny fylkesvei ved kommunegrensa mellom Bjugn og Indre Fosen. Den nye veilinja legges på fylling på utsiden av dagens vei, slik at den blir bredere, jevnere og får bedre kurvatur.

Årsaken til at vegvesenet ønsker nå å stenge veien på nattestid er, ifølge byggeleder Ørjan Edvardsen, fordi ny og gammel vei skal sammenkobles.

Ønsker innspill

– Sidebratt terreng og store høydeforskjeller gjør det umulig å legge om trafikken midlertidig. For å hindre trafikken minst mulig planlegges det nattestenging for å gjøre ferdig de mest utfordrende punktene, sier Edvardsen.

Han sendte i forrige uke ut et høringsnotat til blant annet Bjugn kommune der han ber om innspill ved en eventuell nattestenging.

– Vi ønsker innspill fra ulike instanser om hvilken påvirkning en stenging vil ha. Viser det seg at det er helt umulig, så må vi finne på noe annet, sier Edvardsen.

Venter på svar

Svaret fra de ulike høringspartene skal foreligge onsdag 15. august. Deretter vil Statens vegvesen vurdere om det kan iverksettes nattestenging.

Det er totalt tre parseller mellom Brekstad og Krinsvatn på fylkesvei 710 som utbedres. Prosjektene skal etter planen være ferdige innen november 2018.