Etter at godt over 30 sauer er blitt drept av bjørn på Fosen i sommer, er det blitt plassert ut viltkamera ved en rekke sauekadaver. Kameraene fungerer slik at dersom det er bevegelse i bildet, så sendes det automatisk et MMS-bilde til jaktlaget.

Bjørnebilde

For å ha en rimelig sjanse til å finne bjørnen, er jaktlaget avhengig av å være på plass kun noen få timer etter at bjørnen har forlatt stedet. Derfor har et bilde fra et av viltkameraene vært det store håpet til jegerne i sommer.

Klokken 06.14 mandag morgen tikket bjørnebildet endelig inn. Bildet viste ryggen av bjørnen ved Grønlia på grensa mellom Verran og Åfjord kommune på Verrafjella.

Fant spor

Et jaktlag på rundt 15 mann tok opp jakten på bjørnen kun få timer etter at bjørnebildet tikket inn. Trente bjørnehunder fra Statens Naturoppsyn bidro i søket.

Hundene kom på sporet av bjørnen, og jegerne fulgte på i svært ulendt og vanskelig terreng østover og sørover fra Grønlia.

Jegerne fant også sporavtrykk etter bjørnen.

Mot Leksvik?

Jakten pågikk i rundt 12 timer mandag. Mandag kveld måtte jegerne gi seg for denne gang. De konkluderte med at bjørnen er ute av Grønli-området. Ut ifra sporretningen er bjørnen på vei mot Verrabotn. Så spørs det om den igjen krysser Skaugdalen og tar seg over til Leksvik, eller om den holder seg på Verrafjella.

Jegerne er nå avhengig av ferske spor for å kunne ta opp jakten igjen. Det vil si ferske sauekadaver, vitneobservasjon, spor eller nok et bilde fra viltkamera.