- Jeg hører at ordet «freidig» blir brukt. Det vil jeg gjerne høre en redegjørelse for

Det ble høy temperatur da arbeidsutvalget for nye Ørland kommune diskuterte lånestopp og investeringer tirsdag ettermiddag. Tom Myrvold (t.h.) ba om en redegjørelse for hva Einar Aaland mente med når han brukte ordet freidig. Til slutt satt møteleder Ogne Undertun (t.v.) strek for diskusjonen mellom de to Høyre-representantene. Foto: Jakob Ellingsen