Oljelekkasje fra vindturbin: – Ingen fare for drikkevannskilden