Besøkende til Fosen-kommune har fått påvist korona-smitte